Zorlukların Ele Alınması, Fırsatların Önünün Açılması:
Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları İnşa Etmek

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

“Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz.”

Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye-Afrika ilişkileri, eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde hamdolsun günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıtayla ilgisi artarken, Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin özellikle turizm, sağlık, altyapı ve üretim alanındaki imkânlarını keşfediyor, Türkiye'nin modern ve kaliteli sağlık altyapısıyla tanışan Afrikalı kardeşlerimiz hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünleri Afrika halklarının hem sınır güvenliğine hem de terörle mücadelesine büyük katkı sağlıyor.

Sayın Büyükelçi Albert M. MUCHANGA, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Minerallerden Sorumlu Komiseri

Sayın Büyükelçi Albert M. MUCHANGA, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Minerallerden Sorumlu Komiseri

Bu yıl Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, iklim değişikliğinin küresel zorlukları ve sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık, enflasyon, jeopolitik gerilimler, gıda ve enerji güvensizliği gibi olumsuz etkilerinin yanı sıra dünyanın bazı bölgelerinde devam eden Kovid-19 salgınının arka planında toplanıyor.

Bu, birçok zorluğun olduğu bir dönem olsa da, aynı zamanda bir fırsat ve umut dönemidir. Temel vasıta işbirliğidir, çünkü işbirliği, hiçbir ülke veya bölgenin kendi başına çözemeyeceği dünyanın karmaşık sorunlarının üstesinden gelmede hayati bir araçtır. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu bu açıdan stratejik bir vasıtadır.

Forum'un bu yıl buluştuğu Afrika, geniş doğal kaynaklara sahip olmanın yanı sıra genç ve büyüyen bir nüfus olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu, Afrika'yı dünya ekonomisinin yükselen büyüme kutbu olarak tanımlıyor. Bu çerçevede, Forum'da ticaret ve yatırımlardan yararlanılarak Afrika ile Türkiye arasında kazan-kazan temeline dayalı sonuçlar elde edilebilir.

Forumun bu edisyonunda Afrikalı ve Türk iş adamlarının erişebileceği ticari fırsatlardan bazıları özetleniyor. Temelde tarımsal dönüşüm, imalat, karbondan arındırma, ulaşım, lojistik, eğitim, sağlık, inşaat ve diğer birçok konu ile birlikte medikal turizm konuları yer alıyor. Forumu aynı zamanda birçok zorluğun yaşandığı bir dönemde ekonomik dayanıklılığı teşvik etmek için bir araç olarak da kullanabiliriz.

Bu bağlamda etkinliği girişimcilerin yanı sıra politika yapıcılara da tavsiye ediyorum. Etkinliğin çeşitli kısımlarından istifade edeceğinizden eminim.

Prof.Dr. Sayın Ömer BOLAT, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

Prof.Dr. Sayın Ömer BOLAT, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

“Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları”

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaretin artırılması ve güçlü ekonomik işbirliklerinin kurulması amacını taşıyan başlıca platform konumundadır. 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde, resmi katılımcılar ve özel sektör temsilcileri Türkiye ile Afrika’nın ortak geleceğini şekillendirecek ekonomik ilişkileri ilerletmenin yollarını aramak üzere dördüncü kez İstanbul’da bir araya gelecektir.

Bu Forum, Türkiye ile Afrika’nın ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesinde karşılaşılan sınamaları ele almak ve yeni fırsatların önünü açmak için bir vesile olacaktır.

Etkinlik boyunca Türkiye ve Afrika ülkelerinden katılımcılar kuracakları diyalog ile bilgi paylaşımı ve sorunlu alanları inceleme fırsatı elde edecek, tarımsal sanayi, sağlık ve turizm gibi hem Türkiye hem Afrika için büyük potansiyel vadeden sektörlerde işbirliği, inovasyon ve büyümenin mümkün kılınmasının yollarını tespit etmeye çalışacaklardır.

Bu Forum, tercihli ticaret dahil ekonomik ortaklıklara yönelik etkin girişimler için önemli bir vasıta olacaktır. Bu çerçevede, sizleri Foruma aktif bir şekilde katılmaya, tecrübelerinizi paylaşmaya ve Türkiye ve Afrika için daha müreffeh bir geleceğin inşasını şekillendirecek olan tartışmalara katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Sayın Nail OLPAK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

Sayın Nail OLPAK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

“Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmini 50 milyar dolara yükseltmek birinci hedefimiz olmalı”

Afrika ile karşılıklı ticaret hacmini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltmek birinci hedefimiz olmalı. Afrika kıtasında iş birliklerini artırmak, kıtada daha çok yatırım yapmak için, serbest ticaret anlaşmalarının ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının imzalanması, sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil, sağlık alanlarında iş birliği ve know-how paylaşımı, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Konferans Başlangıcı
12 Ekim 2023

TABEF 2023 PROGRAM

12-13 Ekim 2023 | İstanbul Kongre Merkezi

Tüm oturumlar için Türkçe, İngilizce ve Fransızca tercüme yapılacaktır.

08.30 - 10.00
12.45 - 13.15
13.30 - 14.30

EŞZAMANLI OTURUMLAR

Paneller / B2B ve G2B Görüşmeleri (12.30-19.00) / Sergi (10.30-19.00)

10.30 - 11.45
11.00 - 12.15
12.00 - 13.15
12.30 - 13.45
14.45 - 16.00
14.45 - 16.00
16.15 - 17.30
16.15 - 17.30
09.00 - 10.00
12.30 - 14.00
14.30 - 15.30
15.30 - 15.45

EŞZAMANLI OTURUMLAR: Paneller / B2B ve G2B Görüşmeleri / Sergi

10.00 - 18.00

10.00 - 12.00

ÜLKE SUNUMLARI

(B5 Katı)

10.00 – 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 12.15
13.30 - 14.15

İletişim

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Direktörlüğü

Tel: +90 212 339 50 00 | Fax: +90 212 270 30 92
E-Posta: tabef@deik.org.tr | Web: www.deik.org.tr