Hedefler

Hedefler

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madenler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 4. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında en üst düzey siyasi diyaloğun yanı sıra iş alanları arasında daha güçlü bağlantılar ve ağlar sağlayan bir etkileşim aracıdır.

Forum, kamu ve özel sektör aktörlerinin önde gelen temsilcilerine, kapsayıcı büyüme ve kalkınma için özel sektör katılımını artırmaya yönelik bir dizi tavsiyeyi tartışma ve ortaklaşa belirleme fırsatı sağlayacaktır. Bu Forumdan çıkan önerilerin bir sonraki Afrika-Türkiye Ortaklık Zirvesi tartışmalarını beslemesi, zenginleştirmesi ve sürdürülebilir bir kazan-kazan sosyo-ekonomik ilişkisinin önünü açması beklenmektedir.

Taraflar özellikle şunları hedeflemektedir:

  • Türkiye/Afrika iş çevrelerini Afrika ve Türkiye'deki yatırım ve iş fırsatları konusunda bilinçlendirmek;
  • Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması (AfCFTA) ve bunun kamu ve özel sektöre yansımaları hakkında farkındalık yaratmak;
  • Türkiye-Afrika ortaklığının ticaret-yatırım ilişkisinde gelecekteki olası yönlerinin belirlenmesini sağlamak;
  • Türkiye ve Afrika ülkelerinin özel sektörlerini ticari, sınai ve teknolojik işbirliklerine yönlendirmek;
  • Türkiye ve Afrika iş çevreleri arasındaki etkileşimin arttırmak;
  • Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukları ile diyalog platformunu güçlendirmek.