Genel Bakış

“Zorlukların Ele Alınması, Fırsatların Önünün Açılması: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları İnşa Etmek”

Ekvator Ginesi’nin Malabo şehrinde Kasım 2014’te gerçekleşen II. Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında alınan kararlara binaen, Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu 2016’dan beri periyodik olarak düzenlenmektedir.

Daha önceki başarılı forumların neticeleri temelinde, IV. Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecektir.

Forum, Türkiye ve Afrika’dan kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerinin, tecrübelerine dayalı olarak, özel sektörü geliştirme ve yeniliğe dayalı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları kurma yolunda önerilerini paylaşabilecekleri bir platform sağlayarak, geniş çaplı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun başarısını ve yakın gelecekte iş birliği olanaklarını artırmayı arzulamaktadır. Bu minvalde, IV. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Türkiye ve Afrika tarafının ortak çıkarlarını gözetmek suretiyle öncelikli ekonomik sektörlere odaklanmayı, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında daha güçlü ekonomik ortaklıklar kurmak için bir yandan fırsatların tespitini yaparken diğer yandan zorlukları ele almayı hedeflemektedir.

“Zorlukların Ele Alınması, Fırsatların Önünün Açılması: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları İnşa Etmek” ana teması altında Forum, Türkiye-Afrika iş birliği önündeki zorlukları aşmak maksadıyla ticaret bariyerleri, altyapı, finansman ve düzenleyici tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara eğilebilecek tartışma ortamına zemin hazırlayacaktır. Bununla beraber Forum, katılımcıları artan ticaret ve yatırımda iş birliğini kuvvetlendirecek stratejiler üzerine fikir alış-verişinde bulunmaya teşvik edecektir.

Forum aynı zamanda Türkiye-Afrika arasındaki ortaklık potansiyelini ortaya çıkarabilecek, kapsayıcı büyümeye ve ortak refaha vesile olacak yenilikçi yaklaşımların, politikaların ve girişimlerin belirlenmesi noktasında fayda sağlayacaktır.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında daha verimli iş birlikleri ve her iki tarafta da refahın artması, böylece ekonomik çeşitliliğin de tesis edilmesi için tarımsal sanayi, sağlık ve turizm sektöründeki sinerjinin önemi aşikârdır. Forum boyunca özellikle ön plana çıkması beklenen başlıklar tarım, altyapı, sağlık hizmetleri ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıdır.

Afrika ekonomisinin belkemiğini oluşturan tarım, sahip olduğu bilgi birikimi ve yüksek üretim kapasitesi ile hala dünyanın birçok yerine en kaliteli ürünleri sunan Türk tarımsal işletme sektörüyle iş birliği içinde büyük bir ilerleme potansiyeline sahiptir.

Altyapı alanında öngörülecek Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ortaklık fırsatları, Afrika’nın muazzam kalkınma potansiyelini hayata geçirmek için kritik olmaya devam etmektedir.

COVID-19 salgını, tüm dünyaya verimli sağlık hizmetlerinin merkeziliğini hatırlatmıştır. Afrika ülkeleri, bu hayati sektörde tesislerini, ekipmanlarını, personel kapasitelerini ve hizmet kalitelerini iyileştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Türkiye'nin kamu ve özel sağlık tesislerinin inşası ve yönetimi ile sağlık ekipmanları üretimi konusundaki deneyimi bu nedenle önem arz etmektedir.

Forum, katılımcıların turizmi ekonomik büyümenin ve iş yaratmanın itici gücü olarak teşvik etmenin yollarını keşfetmeleri için de bir fırsat olacaktır. Sürdürülebilir turizm uygulamaları, kültürel alışverişler ve turizm sektöründeki yatırım fırsatları, tarafların istifade edebileceği konu başlıkları olarak gündeme gelecektir.